www facebook

www facebook

Tạo một tài khoản để đăng nhập Facebook. Kết nối với bạn bè, gia đình và những người mà bạn biết. Chia sẻ ảnh và video, gửi tin nhắn và nhận cập nhật. Instantly reach the people in your life—for free. Messenger is just like texting, but you don't have to pay for every message (it works with your data plan). Find your Facebook ID. To find your Facebook personal numeric ID for fb:admins, social plugins, and more, enter your Facebook personal profile URL below: . Create interactive augmented reality experiences with or without code, then share what you build with the world. Reach users across Instagram, Facebook, and . 14 thg 1, 2017 - Hiện nay, Facebook là mạng xã hội có số lượng người dùng lớn nhất thế giới, do đó nó cũng là môi trường lý tưởng cho các hacker phát tán . Mark Zuckerberg lập trang Facebook ngày 4 tháng 2 năm 2004 cùng với bạn bè là sinh viên khoa khoa học máy tính và bạn cùng phòng Eduardo Saverin, .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *